Jaminan kualiti

Dasar Kualiti Kami

Adalah kebijakan Kemig Glass untuk mengekalkan kualiti perkhidmatan dan produknya yang tinggi.

Matlamat kami adalah untuk menyampaikan produk dan perkhidmatan yang berkaitan. Yang melebihi jangkaan pelanggan kami.

Semua produk dan perkhidmatan akan memenuhi kehendak pelanggan. Ini akan dilakukan dengan menjaga hubungan erat dengan pelanggan dan dengan mendorong komunikasi yang baik.

Pengurusan atasan hendaklah memastikan bahawa pernyataan kualiti ini sesuai dengan organisasi dan akan dicapai dengan:

● Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan dan mengkaji objektif pengurusan dan kualiti.
● Komunikasikan dasar dan prosedur dalam organisasi.
● Memberi latihan dan pengembangan pekerja dan menggunakan amalan terbaik.
● Mendapatkan maklum balas pelanggan dan terus meningkatkan proses yang sesuai dengan keperluan organisasi. Meningkatkan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti mengikut ISO 9001: 2015.